Produkty

Produkty pre fotovoltaické solárne systémy a termické systémy

Solárne fotovoltaické panely

solarny panel
Fotovoltaické (FV) panel tvorí matica článkov, ktoré sú pospájané letovanými spojmi. Články chráni zo spodu pevná doska (TEDLAR) a zvrchu tvrdené leštené sklo. Svojím spracovaním a prevedením sú schopné odolať aj neštandardným klimatickým podmienkam, ako je napríklad krupobitie.

Fotovoltaické panely delíme na 3 základné druhy:
– Amorfné
– Polykryštalické
– Monokryštalické

Polykryštalické FV články

Základom je kremíková podložka. Články sa skladajú z väčšieho počtu menších polykryštáľov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14%. Ich výroba je lacnejšia a rýchlejšia ako Monokryštalických.

Monokryštalické články

Základom je podobne ako u polykryštalických článkov kremíková podložka. Kryštály sú väčšie než 10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom až 300 mm. Tie sa potom rozrežú na tenké plátky (podložky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je náročná na čas a sú aj drahšie. Avšak vďaka vysokej účinnosti zaberajú potrebujú podstatne menšiu plochu a rovnaký výkonov a lepšie si poradia s horšou orientáciou napr strechy.

 

Panely ktoré inštalujeme majú všetky potrebné certifikáty, skúšky a povolenia pre európsky i svetový trh a spĺňajú všetky prísne európske bezpečnostné kritériá. Taktiež je na ne poskytovaná záruka a to 5 rokov. Záruky na výrobné vady 10 rokov, 12 rokov na min 90% výkonu a 25 rokov na min. 80% výkonu!

Menič(Napäťový striedač)

solarny system

Menič slúži na premenu nízkeho jednosmerného napätia získaného z fotovoltaických panelov a je prevádzaný v striedači na striedavý prúd, ktorý spĺňa parametre elektrickej siete.

Striedač zároveň monitoruje a reguluje napájanie siete a v prípade akejkoľvek poruchy v prenosovej sústave automaticky odpojí solárny generátor od siete.
Striedač môže byť vybavený displejom, ktorý ukazuje aktuálne údaje o činnosti systému, okamžitý výkon, napätie, energiu vyprodukovanú systémom vo sledovaný deň, celkovú vyprodukovanú energiu, dobu práce systému, prípadne poruchu a príčinu poruchy.
Na väčšie solárne parky sa používajú striedačové celky osádzané do rozvodne.
Účinnosť meničov dosahuje až 96% premenenej energie.

Nosná konštrukcia

solarny system
Nosná konštrukcia pre solárne FV panely

 

Tchnické riešenie nosnej konštrukcie:

Pre uchytenie panelov a zabezpečenie správneho náklonu pri inštalácii panelov na voľnú plochu na zemi slúži pozinkovaná
AL konštrukcia na ktorú prídu uchytiť panelovými držiaky jednotlivé panely.

Termické solárne systémy – slnečné kolektory

V ponuke máme kvalitné Slovenské ploché kolektory Laugotherm.
FV Systémy

Ponuka produktov pre solárne systémy

 

Solárne fotovoltaické panely

Solárne fotovoltaické panely
Panely

Meniče(Nap. striedače)
Solárne meniče napätia
meniče

Konštrukcie pre FVE

Konštrukcia pre systémy
konstrukcia

Fotovoltaický systém od jednej firmy