Ponuka fotovoltaických solárnych panelov


Kvalitné fotovoltické panely
Conergy solárne panelyCONERGY SOLAR
Mage Solar NemeckoMAGE SOLAR
fotovoltaické panely Kyocera solarKyocera Solar
Yingli_Solar Ameri SOLAR
Yingli_Solar YINGLI SOLAR
Trina solar Trina Solar
fotovoltaické panely ldkLDK Solar


Solárny fotovoltaický článok
Zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu priamo na elektrickú. Tieto články sa nachádzajú napr. v kalkulačkách, hodinkách. Fotovoltaický článok je vlastne veľkoplošná polovodičová dióda, na ktorej vzniká napätie. Podstatou celej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je vnútorný fotoelektrický jav. Svetlo dopadajúce na polovodičový materiál v ňom zvyšuje koncentráciu nosičov náboja oproti stavu bez osvetlenia. Dopadajúce fotóny, ktoré sú polovodičovým materiálom prijaté, odovzdaním svojej energie vytvárajú elektróny a diery. Elektróny a diery separované PN prechodom sú potom zberané do vonkajšieho obvodu, kde je ich prítomnosť registrovaná ako elektrické napätie alebo jednosmerný prúd. Využívajú sa aj vo vesmírnych sondách.
Solárny článok či slnečný článok sa vyčleňuje pre zariadenia špeciálne určené na získavanie energie zo slnečného žiarenia, zatiaľ čo termín fotovoltaický článok je všeobecne používaný termín. Oblasť technológie a výskumu týkajúca sa aplikácie fotovoltaických článkov sa nazýva fotovoltaika.

Solárny fotovoltaický modul-panel
Solárne panely(moduly) sú obvykle konštruované z kryštalického kremíka, ktorý sa používa v iných odvetviach (napríklad mikroprocesorovom priemysle) a drahšieho arzenidu gália, ktorý sa vyrába výhradne pre použitie v bunkách fotovoltaických článkoch.
Iné, účinnejšie solárne panely sú zostavené uložením zliatin amorfného kremíka v nepretržitom roll-to-roll procese. Solárne články vytvorené z tohto procesu sú nazývané amorfné solárne články, alebo sa aj označujú ako-Si. Solárne panely vyrobené pomocou technológie amorfného kremíka sú odolnejšie, efektívnejšie a tenšie ako ich kryštalické náprotivky. Avšak majú nevýhodu tú, že zaberú 2x väčšiu plochu ako polykryštalický fotovoltaický panel.
Najnovšie solárne panely fungujú na molekulárnej alebo kvantovej úrovni, a predstavujú vzrušujúce nové technológie prichádzajúce na trh. Tieto solárne panely sú tvorené implantáciou uhlíkovej nanotrubice, alebo kvantové bodky do ošetreného plastu. Na rozdiel od kremíkovej bázy solárnych panelov, tieto solárne panely sa nemusia vyrábať v čistej miestnosti, a preto výrobné náklady sú o niečo nižšie.

Fotovoltaická elektráreň
Fotovoltaická elektráreň je súbor menšieho či väčšieho počtu solárnych panelov, striedača či striedačov, podporných a istiacich prvkov. Samozrejme, že k elektrárni patrí aj konštrukčné prvky a kabeláž. Solárne elektrárne sa líšia predovšetkým svojím výkonom, inak sa väčšinou jedná o rovnaký princíp - energia vyrobená dopadom slnka na fotovoltaické panely sa premení v striedači na striedavé veličiny a potom je odovzdaná do domácej alebo rozvodnej elektrickej siete o kmitočte 50 Hz.
Slnečnú elektráreň môžte postaviť na streche svojho rodinného domu, chaty, výrobnej haly atd. Podľa spôsobu dodávky energie do elektrorozvodnej siete potom rozlišujeme tieto 3 základné spôsoby:

ostrovné systém-GRID OFF (bez pripojenia na elektrickú rozvodnú sieť)
pripojenie na sieť samostatnou prípojkou-Priami predaj
pripojenie na sieť s využitím tzv. zeleného bonusu-Prebytky.
Slnečná energia pre domácnosti a firmy. Hpower s.r.o vám dodá solárnu fotovoltaickú elektráreň na kľúč.

Viac info o Fotovoltaický článokoch nájdete na Wikipédii, slobodnej encyklopédii Wikipédia