Energická nezávislosť pre domácnosti


Energia zo slnka

V súčasnosti asi ani neexistuje domácnosť, ktorá by si dokázala predstaviť čo i len na mesiac ostať bez elektrickej energie. Elektrická energia sa stala najdôležitejšou súčasťou v bežnom živote ľudí. Využívame ju denne takmer sústavne a stala sa doslova nevyhnutnou zložkou života každého človeka. Či už v práci alebo v domácnosti svietime ňou, varíme, pečieme, ohrievame, kúrime zapíname PC, pozeráme TV, nabíjame mobilné a bezdrôtové telefóny ipod-y pm3/4 prehrávače. Holíme sa striháme, sušíme vlasy, kulmujeme, žehlíme, vytvárame účesy, perieme...


Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností! Možnosť využiť energiu zo slnka! Ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!! Taktiež je tu možnosť vďaka štátnemu výkupu ušetriť na účtoch za elektrinu. Navyše stanete sa ekologický. Prispejete k šetreniu životného prostredia a šetreniu energie!
Spotreba el. energie aj v najbežnejšej nenáročnej domácnosti ja naozaj veľká a taká je bohu žiaľ aj jej cena a tá ako všetci dobre vieme neustále rastie. Koľko krát aj 2 x za rok!
Popis pre systém Grid on – pripojený na sieť:
FV panely (1) môžu byť umiestnené buď na šikmej streche domu alebo pomocou podstavcov (tracker-ov) na rovnej streche domu alebo prípadne aj pri dome na vhodnom mieste. FV panely pospájané do FV Systému produkujú jednosmerné napätie, ktoré je cez rozvádzač FV Systému s istením (2) privádzané do meniča (3). V meniči sa transformuje na klasické sieťové napätie a zasa, kvôli bezpečnosti, cez FV rozvádzač s istením (2) privedené do hlavného domového rozvádzača (4).
Tu sa nachádzajú meracie odberové hodiny ale nie už štandardné ale obojsmerné. Teda merajú aj odber domu z verejnej siete aj odber verejnej siete (5) z FV systému. Do HDR je teda pripojená aj verejné distribučná sieť (5). Z neho ide rozvod či už verejnej alebo solárnej energie do bytového rozvádzača (6), z ktorého je ťahaný domový/ bytový rozvod a obsahuje jednotlivé istiace prvky ku konkrétnym spotrebičom či už zásuvkám (7) alebo svetelné obvody (7). V starších domoch býva HDR a bytový rozvádzač v jednej skrinke umiestnenej najčastejšie na fasáde domu.

Grid off Systémy grid off – čiže nepripojené na verejnú rozvodnú sieť alebo aj tzv. ostrovné systémy. Ide o FV systém plne nezávislí na akejkoľvek externej prípojky el. energie. Obsahuje pole výkonných solárnych batérií schopných uskladniť obrovské množstvo el. energie a produkovať ju práve vtedy, keď je nedostatok slnečného žiarenia, t.j. v noci ráno večer, alebo pri extrémne zlých podmienkach počasia. Nie je možné pri ňom čerpať žiadny druh výkupu kvôli chýbajúcemu pripojeniu na verejnú sieť. Na druhej strane máte na nezaplatenie výhodu kvôli úplnej energickej samostatnosti a nezávislosti na vývoji trhu s el. energiou!!!

Štandardná solárna fotovoltická elektráreň pre domácnosť Grid on – pripojený na sieť DS
fotovoltaická elektráreň na kľúč