Fotovoltaická elektráreň pre domácnosť

Čiastočná alebo úplná energickú nezávislosť pre domácnosti.

V súčasnosti asi ani neexistuje domácnosť, ktorá by si dokázala predstaviť čo i len na mesiac ostať bez elektrickej energie. Elektrická energia sa stala najdôležitejšou súčasťou v bežnom živote ľudí. Využívame ju denne takmer sústavne a stala sa doslova nevyhnutnou zložkou života každého človeka. Či už v práci alebo v domácnosti svietime ňou, varíme, pečieme, ohrievame, kúrime, zapíname PC, pozeráme TV, nabíjame mobilné telefóny, žehlíme, perieme…

modreny-dom-fotovoltika

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností! Možnosť využiť energiu zo slnka, ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!! Taktiež je tu možnosť vďaka štátnej dotácie z programu zelená domácnostiam ponížiť investičný náklad na výstavbu fotovoltického systému.

Spotreba el. energie aj v najbežnejšej nenáročnej domácnosti ja naozaj veľká a aj jej cena a tá ako všetci dobre vieme neustále rastie.

Popis pre systém Grid on – pripojený na sieť:

Fotovoltické panely môžu byť umiestnené buď na šikmej, alebo rovnej streche domu. Fotovoltické panely pospájané do fotovoltického systému produkujú jednosmerné napätie, ktoré je cez RH DC rozvádzač FV systému s istením privádzané do meniča napätia.
V solárnom meniči sa transformuje na klasické sieťové napätie (230 1 fázové pripojenie, alebo 400 V 3 fázové pripojenie) a zasa, kvôli bezpečnosti, cez FV RH AC rozvádzač s istením privedené do hlavného domového rozvádzača RHD.
V RHD je pripojená verejné distribučná sieť z ER rozvádzača, ktorý musí byť umiestnení na hranici pozemku.

Hybridný solárny FV systém

Hybridný solárny systém tiež známy ako „on-grid s uskladnením slnečnej energie do batérií“ generuje energiu rovnakým spôsobom ako typický systém GRID ON pripojený k DS, ale má schopnosť ukladať vyrobenú nespotrebovan energiu do batérií, aby ju mohol neskôr využiť pre spotrebu v noci.

GRID OFF – ostrovný solárny systém

Systémy grid off – čiže nepripojené na verejnú rozvodnú sieť alebo aj tzv. ostrovné systémy. Ide o FV systém plne nezávislí na akejkoľvek externej prípojky el. energie. Obsahuje pole výkonných solárnych batérií schopných uskladniť obrovské množstvo el. energie a produkovať ju práve vtedy, keď je nedostatok slnečného žiarenia, t.j. v noci ráno večer, alebo pri extrémne zlých podmienkach počasia. Hlavnou výhodu tohto systému je úplná energetická samostatnosť a nezávislosti na vývoji trhu s el. energiou!!! Nevýhodou sú zatiaľ vysoké investičné náklady na takýto systém.

 

Štandardný systém pre domácnosť Grid on – pripojený na sieť

solarny system dom

FVE pre domácnosti info

solarny system

 

Grid on

Systém Grid On – čiže systém pripojený na sieť. Je to systém najčastejšie využívaný hlavne z dôvodu, že je pripojený na verejnú rozvodnú sieť. To mu dáva dve základné vlastnosti. Prvou je možnosť využívania el. energie zo siete v čase keď slnko nesvieti (v noci) alebo keď má veľmi nízku intenzitu (skoro ráno a neskôr večer prípadne pri extrémne zlých podmienkach počasia).

Pre bežnú slovenskú modernú domácnosť so štandardnými energetickými nárokmi je takmer v každom prípade postačujúci FV Systém o výkone cca 5 kW, alebo resp. od 4 kW do 7 kW. .
Je to dostatočný výkon na pokrytie bežného denného výdaju akejkoľvek domácnosti.

Využite svoju šancu a zaobstarajte si prostredníctvom nás tento revolučný zdroj energie ktoré je ekologická nevyčerpateľná a zadarmo!!!

Energie budúcnosti. Využívajte všetky jej výhody a benefity!