Fotovoltaické systémy

Solárne systémy a fotovoltické elektrárne. Prinášame novinky z obnoviteľných zdrojov energie pre Vás. Slovensko – ako jediná krajina zo štátov Európskej únie – dostalo dotáciu 100 miliónov eur, aby si ľudia mohli postaviť svoj vlastný zdroj na výrobu elektrickej energie. Štátna dotácia na solárnu elektráreň. Zelená domácnostiam. Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam. Výška podpory a […]

Ohrev vody fotovoltaikou systém Logitex

Solárne systémy a fotovoltické elektrárne. Prinášame novinky z obnoviteľných zdrojov energie pre Vás. Slovensko – ako jediná krajina zo štátov Európskej únie – dostalo dotáciu 100 miliónov eur, aby si ľudia mohli postaviť svoj vlastný zdroj na výrobu elektrickej energie. Štátna dotácia na solárnu elektráreň. Zelená domácnostiam. Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam. Výška podpory a […]

Produkty

Solárne systémy a fotovoltické elektrárne. Prinášame novinky z obnoviteľných zdrojov energie pre Vás. Slovensko – ako jediná krajina zo štátov Európskej únie – dostalo dotáciu 100 miliónov eur, aby si ľudia mohli postaviť svoj vlastný zdroj na výrobu elektrickej energie. Štátna dotácia na solárnu elektráreň. Zelená domácnostiam. Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam. Výška podpory a […]

fotovoltaická elektráreň

Hybridný solárny systém

 Hybridné solárne systémy. Hybridné solárne systémy Uchovanie energie na neskoršiu použitie. Hybriný systém je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory. V zásade ide o solárnu solárnu sústavu s extra akumulátorom, ktorá slúži na ukladanie nadbytočného […]

domaca elektrareň

Fotovoltaická elektráreň pre domácnosť

Čiastočná alebo úplná energickú nezávislosť pre domácnosti. Ako fungujú solárne panely? Solárne panely zachytávajú slnečné žiarenie zo slnka a konvertujú túto energiu na elektrickú energiu. Solárne panely sa zvyčajne namontujú na vašu strechu, kde budú vystavené slnečnému svetlu. Panely obsahujú mriežkovitý vzor fotovoltaických článkov, ktoré sú ako polovodiče, absorbujú a konvertujú slnečné svetlo na využiteľnú […]

Dotácie na solárne panely

Dotácie na solárne panely – dotácie na solárne systémy. Využitie štátnu dotáciu na solárnu elektráreň. Dotácie na fotovoltaické panely sú spustené. Domácnosti môžu aj v roku 2019 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Projekt je rozdelený do jednotlivých kôl. Jednotlivé kolá sú vyhlasované skoro každé 3 […]