Ohrev vody pomocou hybridných bojlerov logitex-referencieReferencie v roku 2012

Kráľová nad Váhom 160 L Bojler
bojler-logitex bojler-logitex bojler-logitex
Referencie bojler
1 2
solar solarny

Dalšie referencie
inštalácia
3