Fotovoltaické Systémy

Fotovoltaický systém vznikne správnym pospojovaním FV panelov, riadiacich a výkonových prvkov do funkčného celku. Sú to najmä fotovoltaické elektrárne FVE. Rozoznávame tri základné typy FVS resp. FVE :

1. Autonómne – systémy grid off (ostrovné) sú používané na miestach kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (VDS). Musia byť vybavené akumulátormi v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.

2. Hybridné – sú to vlastne tiež systémy štýlom grid off ibaže okrem slnečných kolektorov obsahujú ešte iný prídavný generátory (príp. generátory) na iný zdroj energie. Napr. veterné generátory, dieselagregát, atď.

3. Pripojené na sieť – systémy Grid on. Najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z VDS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu zo VDS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prebytok sa predáva späť do VDS a pri nedostatku sa z VDS odoberá.

Princíp fungovania fotovoltaiky

Princíp fungovania fotovoltaiky

Princípom je premena dopadajúceho slnečného žiarenia na el. energiu. K tejto premene dochádza vo fotovoltaických (FV) článkoch (paneloch).

Pracujú na princípe fotoelektrického javu - priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový fotovoltaický článok, vyrobený na báze kremíka produkuje jednosmerný elektrický prúd.


Fotovoltaické články sú integrované do tzv. modulov s napätím 6 - 12 V, elektricky prepojené moduly vytvárajú solárne systémy s výstupným napätím 230 V a viac.
FV panely delíme na 3 základné druhy:
- Amorfné
- Polykryštalické
- Monokryštalické


Amorfné články

Základom je naparovaná kremíková vrstva. Účinnosť tých to článkov sa pohybuje v rozmedzí 4 – 8%. Tieto typy článkov sú najlacnejšie avšak na vyprodukovanie určitého výkonu je potrebná väčšia plocha ako u iných typov. Používajú sa tam, kde nie je obmedzenie priestorom a kde je dobrá priama južná orientácia.

Polykryštalické články

Základom je kremíková podložka. Články sa skladajú z väčšieho počtu menších polykryštáľov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14%. Ich výroba je lacnejšia a rýchlejšia ako Monokryštalických.

Monokryštalické články

Základom je podobne ako u polykryštalických článkov kremíková podložka. Kryštály sú väčšie než 10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom až 300 mm. Tie sa potom rozrežú na tenké plátky (podložky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je náročná na čas a sú aj drahšie. Avšak vďaka vysokej účinnosti zaberajú potrebujú podstatne menšiu plochu a rovnaký výkonov a lepšie si poradia s horšou orientáciou napr strechy.

Ďalšie typy článkov – bežne nepoužívané
• CIS (CuInSe2)
• z teluridu kademnatého (CdTe)
• z galiumarzenitu (GaAs)
• Viacprechodové štruktúry
• Organické fotovoltaické

Fotovoltaické (FV) čiže solárne panely sú zložené z vyššie popísaných typov článkov. Panel tvorí matica článkov, ktoré sú pospájané letovanými spojmi. Články chráni zo spodu pevná doska (TEDLAR) a zvrchu tvrdené leštené sklo. Svojím spracovaním a prevedením sú schopné odolať aj neštandardným klimatickým podmienkam, ako je napríklad krupobitie.

Meniče Menič slúži na premenu nízkeho jednosmerného napätia získaného z FV panelu na nízke striedavé napätie 230V. Hneď po FV paneloch je to druhé rovnako dôležité zariadenie v FV sústave. Na trhu je veľa výrobcov meničov, ktoré sa líšia hlavne účinnosťou, komfortom a cenou. Účinnosť meničov dosahuje až 96% premenenej energie.

-Opýtajte sa nás, poradíme vám