Produkty pre fotovoltaické solárne systémy


Solárne fotovoltaické panely

solarny panel Fotovoltaické (FV) panel tvorí matica článkov, ktoré sú pospájané letovanými spojmi. Články chráni zo spodu pevná doska (TEDLAR) a zvrchu tvrdené leštené sklo. Svojím spracovaním a prevedením sú schopné odolať aj neštandardným klimatickým podmienkam, ako je napríklad krupobitie.
Fotovoltaické panely delíme na 3 základné druhy:
- Amorfné
- Polykryštalické
- MonokryštalickéPolykryštalické FV články
Základom je kremíková podložka. Články sa skladajú z väčšieho počtu menších polykryštáľov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14%. Ich výroba je lacnejšia a rýchlejšia ako Monokryštalických.

Monokryštalické články
Základom je podobne ako u polykryštalických článkov kremíková podložka. Kryštály sú väčšie než 10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom až 300 mm. Tie sa potom rozrežú na tenké plátky (podložky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je náročná na čas a sú aj drahšie. Avšak vďaka vysokej účinnosti zaberajú potrebujú podstatne menšiu plochu a rovnaký výkonov a lepšie si poradia s horšou orientáciou napr strechy.


Panely ktoré montujeme majú všetky potrebné certifikáty, skúšky a povolenia pre európsky i svetový trh a spĺňajú všetky prísne európske bezpečnostné kritériá. Taktiež je na ne poskytovaná záruka a to 5 rokov na panel. 12 rokov na min 90% výkonu! A 25 rokov na min. 80% výkonu!

Menič(Napäťový striedač)
solarny system Menič slúži na premenu nízkeho jednosmerného napätia získaného z fotovoltaických panelov a je prevádzaný v striedači na striedavý prúd, ktorý spĺňa parametre elektrickej siete. Striedač zároveň monitoruje a reguluje napájanie siete a v prípade akejkoľvek poruchy v prenosovej sústave automaticky odpojí solárny generátor od siete. Striedač môže byť vybavený displejom, ktorý ukazuje aktuálne údaje o činnosti systému, okamžitý výkon, napätie, energiu vyprodukovanú systémom vo sledovaný deň, celkovú vyprodukovanú energiu, dobu práce systému, prípadne poruchu a príčinu poruchy. Na väčšie solárne parky sa používajú striedačové celky osádzané do rozvodne. Účinnosť meničov dosahuje až 96% premenenej energie. Firma Oelmaier je popredný svetový výrobca Meničov vysokej kvality a nadštandardného výkonu

Nosná konštrukcia

solarny system Nosná konštrukcia pre solárne FV panely

Tchnické riešenie nosnej konštrukcie:
Pre uchytenie panelov a zabezpečenie správneho náklonu pri inštalácii panelov na voľnú plochu na zemi slúži pozinkovaná
AL konštrukcia na ktorú prídu uchytiť panelovými držiaky jednotlivé panely.
Slnečná energia pre domácnosti a firmy. Hpower s.r.o vám dodá solárnu fotovoltaickú elektráreň na kľúč.