Fotovoltické riešenia pre Vás od HPOWER


HPOWER
Energia zo slnka

HPOWER sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti fotovoltaických systémov. Ide o systémy na výrobu elektrickej energie zo SLNKA. Slnko dáva život na tejto planéte už miliardy rokov. Vždy tu bolo a bude pre Vás a ponúka toho veľa! Teplo, svetlo, elektrickú energiu.

HPOWER = predaj fotovoltických panelov, solárnych invertorov. Montáž fotovoltických systémov a fotovoltických elektrární na kľúč.
Predávame, dodáváme a inštalujeme slnečné fotovoltaické panely Mage solar powertec, Conergy, Kyocera, Ameri Solar, LDK Solar, YINGLI Solar, Trina Solar, Giga Solar a iné. Ich kvalita zaisťuje dlhodobý výnos a rýchly návrat investícií. Jedná se o výrobky popredných renomovaných výrobcov, ktorí dbajú na kvalitu svojich výrobkov. Taktiež zabezpečujeme monitoring a servis už postavených elektrární.
.


solarny system dom


Hlavná oblasť, ktorej sa naša firma venuje, je Fotovoltaika. Ide o Fotovoltaické systémy (ďalej FVS) resp. Fotovoltaické elektrárne (ďalej len FVE) na výrobu el. energie. Tieto energetické systémy môžu slúžiť dvom účelom pre dve hlavné skupiny odberateľov:

1. Domácnosti
Pre domáceho užívateľa ako čiastočná alebo úplná náhrada el. energie z verejnej siete a vedľajší zdroj určitého príjmu. Prestaňte sa obmedzovať a viazať na monopoly. Prestaňte platiť zbytočne za drahú energiu! Využite tú, ktorá patrí všetkým! Je ekologická, nevyčerpateľná a zadarmo! Domácnosť môže využiť dva základné systémy:


a) Grid Off – Je to takzvaný ostrovný systém. Inštaluje sa do stavieb, kde nie je možné pripojiť sa na verejnú elektrickú sieť. Jeho princípom fungovania je výroba el. energie solárnymi panelmi a jej následné uskladnenie v batériách a následné využitie. Takto vyrobenú a uskladnenú elektrickú energiu môžete využívať i v čase, keď slnko nesvieti alebo osvit je už slabý. Jeho najväčšie využitie je na chatách letných domoch alebo iných ťažko prístupných miestach, kam nemohla byť dotiahnutá prípojka energetiky DS.


b) Grid On – Je to systém inštalovaný v bytoch a rodinných domoch, ktoré už sú alebo budú pripojené na verejný elektrický rozvod (VER, verejnú el. sieť – VES). Hlavným zmyslom týchto systémov je počas dňa vyprodukovať el. energiu pre vlastnú spotrebu, čím šetríte náklady na jej kúpu od energetických závodov. A prebytočnú nespotrebovanú enregiu predáte do DS. Tento systém výkupu sa nazýva prebytky (tzv. ZELENÝ BONUS).
Štát vytvoril podmienky pre podporu fotovoltiky na Slovensku a to spôsobom štátneho výkup el. energie distribučnou spoločnosťou (ZSE, SSE, VSE). DS musí podľa zákona o OZE (Zbierka zákonov č. 309/2009), každú takúto ekologickú el. energiu odkupovať po dobu 15 rokov od pripojenia. Tento spôsob podpory je náhrada za dotácie, ako to bolo v prípade kolektorov tuv.


2. Firmy a investori
Obrovské náklady na el. energiu spojené s jej spotrebou, či už vo výrobnom procese alebo na chod veľkých kancelárskych komplexov, hotelov, penziónov nemocníc atď... je možné vyriešiť fotovoltickou elektrárňou na streche objektu. Sú dve možnosti inštalácie a úspory elektrickej energie. 


a) Výstavba FVE pre vlastnú spotrebu. V tomto prípade vyrábate el. enrgiu a aj si ju spotrebujete v objekte. Ak vzniknú prebytky nespotrebovanej elektriny, tak tú následne predáte do DS. V tejto variante šetríte energiu, ktorú ste nespotrebovali od DS, pretože ste si ju sami vyrobili a k tomu fakturujete mesačne DS celú vyrobenú elektrinu za stanovenú cenu, ktorú určil ÚRSO po pripojení zdroja. V prípade, že vaša FVE vyrobí viac ako dokážete spotrebovať, tak tieto prebytky el. energie predáte tiež do DS za cenu prebytkov, ktorej výšku určuje každoročne ÚRSO.

b) Druhá varianta je postavenie FVE priamo na predaj celej vyrobenej el. energie do DS. Tu sa využíva systém štátneho výkupu tzv. PRIAMY PREDAJ, kedy štát garantuje výkup celej časti el. energie do distribučnej siete za určitú cenu. Investor tak nespotrebuje vlastnú el. energiu, ale celý objem predáva a naďalej odoberá plný objem el. energie pre vlastné použitie z DS za bežnú predajnú cenu.HPOWER garantuje všetkým svojím zákazníkom individuálny prístup a prípravu realizácie jednotlivých projektov vzhľadom k daným možnostiam a podmienkam. Samozrejmosťou je i poskytovanie náležitých záručných a pozáručných servisných služeb, vrátane odstránenia závad do 24 hodín od nahlásenia závady.
Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a dobrý pocit z toho, že môžete vďaka našim technológiám čiastočne prispieť k ekologickému využitiu prírodných zdrojov energie.